TERRÄNGKÖRKORT
Nästa Handledare-/Introduktionskurs pga rådande pandemi är våra kurser begränsade till antal elever. Nästa kurs med ledig plats: Tisdagen den 23/3 Kl. 17.30 - 21.00 *------* Nästa Torsdag med öppet kontor 25 Februari 2021 öppet Kl. 15.00 - 17.30

NÅGRA AV VÅRA FÖRETAGS

PARTNERS / KUNDER

PLANERAD UPPSTART FÖR MC 2021 I VECKA 12 (OM VÄDRET TILLÅTER, TIDER KOMMER ATT LÄGGAS UT HÄR)
NÄSTA AM KÖRKORTSKURS MED LEDIG PLATS: 12-13 April & 10-11 Maj (Begränsat antal platser)

Copyright © R1 Utbildning All Rights Reserved

Yrkesutbildning terränghjuling


Detta är vad Arbetsmiljöverket säger om yrkesmässigt användande av terränghjuling:


”Terränghjulingen är en utrustning med särskilda risker enligt 15 § i AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning och därmed ska arbetsgivaren enligt 16 § ha dokumentation över arbetstagarens praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning.


Beroende på vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har med terränghjulingen kan utbildning enligt TSFS 2010:80 7kap. (lagen om utbildning för förarbevis på terränghjuling) vara tillräckligt eller så behövs en fördjupning.

Vid yrkesmässig användning som innehåller körning i avancerad terräng behövs en fördjupning. Det sker enligt en läroplan som innehåller:

•Teori (lagar och förordningar).

•Körning grunder i körgård/bana.

•Tillämpad och avancerad terrängkörning.

•Säkerhet och körekonomi.

Arbetsgivaren behöver bedöma om arbetsuppgifterna är sådana att det finns behov av den mer avancerade utbildningen eller om förarutbildning enligt TSFS 2010:80 är tillräckligt.

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3 § ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsmiljöverket har ingen entydig definition av avancerad terräng. Arbetsgivaren behöver bedöma om arbetsuppgifterna innehåller endast lättare körning eller om mer omfattande utbildning behövs. Exempel där sannolikt den fördjupade utbildningen behövs är inför arbete i ledningsgator, i skog med svåra passager av diken, och branta lutningar etc.”
Utefter dessa kriterier så har vi på R1 utbildning tagit fram en utbildning som anpassas efter era behov och önskningar.

Exempel på yrken där vår utbildning krävs av Arbetsmiljöverket:

•Räddningstjänsten

•Skogsbruk

•Lantbruk

•Djurhållning

•Energibolag

•Entreprenörer


Länsförsäkringar skriver i ett pressmeddelande den 18 september 2013 att vid årsskiftet 2012/2013 fanns det 71500 st. terränghjulingar i trafik. Länsförsäkringar räknar med en ökning på mellan 5-6000 st. nyregistreringar av terränghjulingar vart år framöver.

Under åren 2001 till 2012 har 74 st. omkommit på terränghjuling enligt Rättsmedicinalverket. Socialstyrelsen rapporterar att enbart under åren 2007 till 2010 har 7000 st. skadats tillföljd av oaktsamhet med terränghjuling.

I början av 2014 lanserade Trafikverket en gemensam strategi för åren 2014-2020 . Denna gemensamma strategi som vi ingår i och där bland annat även Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen, Trafikverket och SLU medverkar, har satt målet att halvera dödsolyckorna med terränghjuling samt minska de allvarligt skadade till år 2020.


Mejla till info@r1.se och fråga efter detta dokumentet så mejlar vi tillbaka en olåst version av detta dokumentet

Kontakta oss för mer information eller om Ni vill ställa en fråga.

HÄR FINNS LITE INFORMATION OM VAD ARBETSMILJÖVERKET SÄGER OM FYRHJULING.

OBS! 

För att ta ett terrängkörkort måste du sedan tidigare inneha ett förarbevis för terränghjuling!

TERRÄNGKÖRKORT TILL FÖRARE AV TERRÄNGHJULING/ATV


Vad är ett terrängkörkort?

Innehavaren av ett terrängkörkort är utbildad till att framföra en ATV yrkesmässigt i vad Arbetsmiljöverket kallar "avancerad terräng".


Vem skall då ha ett terrängkörkort?

Här nedan är några exempel på vem som kan behöva ett terrängkörkort.


 • Svåger/svägerska till privat markägare och som arbetar på dennes mark


 • Bror/syster till privat markägare och som arbetar på dennes mark


 • Andra som arbetar på annans mark och utför för markägaren nyttigt arbete


 • Vedhuggare som med eller utan betalning i pengar arbetar i annans skog och t.ex. kör

ut det huggna virket


 • Medlem och/eller aktieägare som t.ex. framför golfbil på golfbana


 • Privatperson som med eller utan ersättning kör på grannens mark på uppdrag av grannen


 • Två grannar som arbetar tillsammans på den enes fastighet


 • Entreprenör (egenföretagare) arbetar ensam åt uppdragsgivare


 • Entreprenör (egenföretagare) arbetar tillsammans med andra åt uppdragsgivare


 • Markägare arbetar själv på egen mark som drivs som ett aktiebolag


 • Medlemmar i samfällighetsförening (vägförening) som efter styrelsebeslut framför

sådant fordon


 • Planerad röjning av skjutgator för jakt som medför framförande av sådant fordon


Givetvis alla anställda som arbetar åt arbetsgivare