RÖJSÅGSKÖRKORT
Nästa Handledare-/Introduktionskurs pga rådande pandemi är våra kurser begränsade till antal elever. Nästa kurs med ledig plats: Tisdagen den 23/3 Kl. 17.30 - 21.00 *------* Nästa Torsdag med öppet kontor 25 Februari 2021 öppet Kl. 15.00 - 17.30
NÄSTA AM KÖRKORTSKURS MED LEDIG PLATS: 12-13 April & 10-11 Maj (Begränsat antal platser)

Läs mer här nedan

PLANERAD UPPSTART FÖR MC 2021 I VECKA 12 (OM VÄDRET TILLÅTER, TIDER KOMMER ATT LÄGGAS UT HÄR)Vi har ett kunnande både inom

skogsbruk och även pedagogik.

Skogsbruks skola 1986

Utbildade lärare sedan 1996 och

utbildningsledare sedan 2005


NÅGRA AV VÅRA FÖRETAGS

PARTNERS / KUNDER

En viss förvirring råder angående röjsågskörkort.

Vår kontakt med Arbetsmiljöverket säger så här i ett mejl;

"Att poängtera: Säker Skogs koncept är i linje med våra krav och det finns en bred koncensus och anslutning bland arbetsmarknadens parter kring konceptet. Men andra utbildare än Säker Skog kan ha minst lika bra utbildningar, förutsatt att utbildningarna i tid och omfattning är likvärdiga med Säker Skogs."

 

Även så i dokumentet RET 2013/108782 från Arbetsmiljöverket konstaterar de förljande;

"FÖRTYDLIGANDE OM VEM SOM FÅR ORDNA UTBILDNINGEN OCH GENOMFÖRA PROV

Arbetsmiljöverket ser inga hinder från att arbetsgivare eller andra aktörer ordnar utbildning, genomför prov och utfärdar dokumentation som syftar till att uppfylla kraven i 17§ i AFS 2012:1."

Klass RA


RA är den grundläggande nivån som man måste klara av först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.

RA-nivån täcker även RT-nivån, dvs om man tagit RA behöver man inte ta RT.


Syfte och mål:

 • gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen
 • start och hantering av röjmotorsågen
 • justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
 • grundläggande teknik för kontrollerad
 • sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet)
 • arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
 • daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
 • kontroll av såg och skyddsutrustning
Klass RB


RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.


Syfte och mål:

 • gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen.
 • fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
 • användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kant- teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
 • arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
 • sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
 • risker som är förknippat med stammar i spänn
Klass RT


RT är en speciell nivå för enbart grästrimning med skärverktyg av plast. Innehållet är i stort sett samma som för RA, men inga skärverktyg i metall ingår. Nivån är framtagen främst för sommararbetande ungdomar.
Teoriprov

Du får ett antal kryssfrågor, 9 till 18 st, beroende på vilket prov det är, med endast ett rätt alternativ på varje. Man får ha ett begränsat antal fel för att bli godkänd.


 


Praktiska prov

Genom de praktiska proven ska man kunna visa att man behärskar redskapen och arbetstekniken på ett riktigt sätt. En rad olika delmoment skall klaras av med vissa krav på utfört arbete:


 


Röjsåg RA                                                    Röjsåg RB


Justering av sele                                     Riktad fällning av grövre stammar

 

Start o hantering                                    Arbetsplanering


Slyröjning                                                Stammar i spänn


Skötsel o filning av klinga

INTENSIVKURS RÖJSÅGSKÖRKORT

Klass RA, RB och RT

VID BOKNING AV STÖRRE GRUPPER ELLER UTBILDNING HOS ER GÄLLANDE RÖJSÅGSKÖRKORT VÄNLIGEN TA KONTAKT FÖR OFFERT

För att vi på R1 Utbildning skall utfärda ett röjsågskörkort måste deltagaren uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets AFS 2012:1 och Säker Skogs riktlinjer för röjsågskörkort, som ni kan läsa om här nedan.

Teori ni måste läsa igenom innan kurs.

(boken skickas till er efter bokad kurs)

Copyright © R1 Utbildning All Rights Reserved