A (motorcykel)
Nästa Handledare-/Introduktionskurs pga rådande pandemi är våra kurser begränsade till antal elever. Nästa kurs med ledig plats: Tisdagen den 23/3 Kl. 17.30 - 21.00 *------* Nästa Torsdag med öppet kontor 25 Februari 2021 öppet Kl. 15.00 - 17.30

NÅGRA AV VÅRA FÖRETAGS

PARTNERS / KUNDER

PLANERAD UPPSTART FÖR MC 2021 I VECKA 12 (OM VÄDRET TILLÅTER, TIDER KOMMER ATT LÄGGAS UT HÄR)
NÄSTA AM KÖRKORTSKURS MED LEDIG PLATS: 12-13 April & 10-11 Maj (Begränsat antal platser)

Körkortstillstånd

När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Trafikverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om körkortstillstånd. Betala med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar hem till dig när du beställer en ansökningsblankett eller ansöker via e-tjänst. Avgiften måste vara betald för att din ansökan ska bli prövad.

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du övningsköra och avlägga förarprov.

Ett körkortstillstånd som beslutats om före den 1 april 2009 är giltigt i fyra år, körkortstillstånd som beslutas från och med den 1 april 2009 är giltiga i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas.

Om du inte har gjort ett godkänt kunskapsprov och körprov inom den tiden måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vissa brott och andra omständigheter som anges i körkortslagen kan leda till att körkortstillståndet återkallas.


Övningskörning

Du måste öva och uppleva en mängd olika situationer i trafiken för att få förutsättningar att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra. Det är många olika moment som du ska öva. Allt från att starta, stanna och växla till att planera och genomföra en vänstersväng på landsväg i rusningstrafik.

Du behöver en erfarenhetsbank att ta ur när du ställs inför problem, och den kan du bara bygga upp genom att utsättas för olika situationer tillräckligt många gånger i olika trafikmiljöer. På så sätt lär du dig att lösa de problem som uppstår i trafiken på ett naturligt och smidigt sätt.

Du ska bli beredd att självständigt bedöma och handla rätt i komplexa trafiksituationer. Att du handlar rätt kan avgöra din och medtrafikanternas framtid.


Krav

För att få övningsköra ska du:

ha fyllt 16 år om du ska övningsköra med lätt motorcykel* (A1)

ha fyllt 17 år och 6 månader om du ska övningsköra med tung motorcykel med begränsad effekt** (A)

ha fyllt 20 år om du ska övningsköra med tung motorcykel med obegränsad effekt*** (A)

ha ett giltigt körkortstillstånd

ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

* Slagvolymen på en lätt motorcykel får inte överstiga 125 cm³ och motorns effekt får inte överstiga 11kW (A1).

** Motorns effekt får inte överstiga 35 kW. Förhållandet effekt/tjänstevikt högst 0,2 kW/kg (A).

*** I trafikskola får du övningsköra med motorcykel med obegränsad effekt (A) om har du fyllt 17 år och 6 månader. En förutsättning är att trafikläraren följer med på motorcykeln eller i en sidvagn.

Copyright © R1 Utbildning All Rights Reserved